Tvorba webových stránek
V dnešní době je téměř nutností jakékoliv společnosti nabízející výrobky nebo služby, aby měla své webové stránky. Většina společností už také své webové stránky vlastní. Velmi často se však stává, že webové stránky nesplní očekávání, se kterým byly pořizovány a výsledkem je zklamání. Proto velké množství firem s tímto nástrojem vůbec nepracuje.
Právě proto, aby k podobnému rozčarování nedocházelo, zahrnuje naše výroba www stránek následující body:
    • Analýzu business cílů klienta
    • Analýzu výrobků a služeb klienta
    • Analýzu konkurence
    • Návrh koncepce, ve které se snažíme převést business potřeby klienta do       internetového prostředí
    • Na základě koncepce vznikne grafický návrh webových stránek
    • Naprogramování stránek
    • Naplnění obsahem
    • Základní optimalizace pro vyhledávače

Neplníme pouze klientova přání, ale snažíme se působit jako klientovi poradci. Snažíme se aktivně přicházet s doporučeními a varováními, které pak zabrání budoucímu rozčarování klienta.

Design nových webových stránek
Při vytváření webových stránek dáváme grafickému zpracování velmi významnou úlohu. Z našich zkušeností víme, že dobré grafické provedení je velmi důležité pro vyvolání prvního dojmu. Proto se snažíme udělat vše, aby první dojem vždy způsobil vyvolání zájmu vašich potenciálních zákazníků.

Redesign webových stránek
V současné době je již téměř samozřejmostí, že firmy a velké společnosti mají své vlastní webové stránky. Nicméně jako se rozvíjí jakékoliv jiné odvětví, stejně tak se rozvíjí i Internet. Internet se rozvíjí dokonce mnohem rychleji, než jakékoliv jiné obvyklé odvětví. Na Internetu se velmi rychle vyvíjí komunikace s klienty, a pokud chcete udržet krok a neztratit tak zájem stávajících nebo potenciálních klientů, nezbývá vám, než své webové stránky čas od času předělat.

Programování webových aplikací
Jedná se o složitější systémy, kde již daná část webových stránek je dynamická a napojená na databázi. Naším úkolem je hned na začátku provést dobrou analýzu celého systému, aby se nestalo, že projekt skončí nezdarem kvůli špatnému pochopení klientových požadavků a zároveň kvůli nereálnosti určitých požadavků (přesto, že naprogramovat je možné téměř vše).

Správa webových stránek
Mnoho klientů je natolik vytíženo, že nemá čas se o své webové stránky starat. Stránky se tak brzo stávají neaktuální, nebo se stane, že jsou třeba týden mimo provoz, aniž by si toho kdokoliv ve firmě všiml. Upozornění pak přijde většinou ze strany klienta, což příliš nesvědčí o důvěryhodnosti majitele webových stránek.
Proto jsme tu my se svými službami. Od základních (monitoring chodu webových stránek) až po poměrně obsáhlé (aktualizace obsahu, vytváření statistik, rozbor vývoje návštěvnosti a doporučení z toho plynoucí).
Klient se pak může plně věnovat svému businessu a správu webu svěřit do rukou nám.


Překlady webových stránek z/do cizích jazyků
Na webových stránkách je mnoho textu a leckdy je třeba text odborně přeložit do jiných jazykových mutací. Z tohoto důvodu nabízíme překlad z jakéhokoliv jazyka do jakéhokoliv jiného jazyka s možností korektury rodilým mluvčím.
Naši kolegové mají mnohaleté zkušenosti s překlady technických manuálů pro společnosti jako jsou Sony, Grundig, Toshiba, Sanyo a další.

Psaní textů pro webové stránky
Mnoho klientů má představu o tom, jaké informace by chtělo na svých www stránkách publikovat. Bohužel, ať už z časových nebo personálních důvodů, je občas velmi obtížné dané informace sepsat srozumitelnou formou. Dodání obsahu je také většinou hlavním důvodem, proč se daný projekt nedokončí včas.
Z tohoto důvodu našim klientům nabízíme službu, kdy náš PR specialista napíše veškerý potřebný obsah místo klienta tak, aby byl srozumitelný a zajímavý pro příslušnou cílovou skupinu. Náš PR specialista si veškeré potřebné informace zajistí sám formou interview a otázek na osobní schůzce a na tomto základě si vypracuje poznámky pro pozdější dodání obsahu.

WebHosting a registrace domén
WebHosting je jedna z nejstarších nabízených služeb internetovými společnostmi. Ne každá společnost si může dovolit svůj vlastní internetový server, a tak se obrací na webhostingové firmy.
Z tohoto důvodu nabízíme mezi našimi doplňkovými službami také webhosting a registraci domén.
Tyto služby nabízíme našim klientům v případě rozsáhlejšího řešení za velmi výhodných podmínek, popřípadě zdarma.

>> zadání objednávky
>> kontaktní údaje

výroba návodů | odborné překlady | grafická příprava | tisk/pre-press | internetová řešení
ECS servis, s.r.o., info(at)ecs.cz, +420 602 312 680 - Všechna práva vyhrazena ® 2006/2007
optimalizace PageRank.cz